Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap

Jammer dat je FC Blankenburg wilt verlaten en je lidmaatschap wilt opzeggen. Je lidmaatschap dient voor 31 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen te worden doorgegeven aan de secretaris van FC Blankenburg. Dit kan alleen per e-mail en je moet een bevestiging krijgen van FC Blankenburg. Dat is de enige manier dat je kan bewijzen dat je werkelijk hebt opgezegd.

Maak niet de fout door het mondeling doorgeeft aan iemand of bestuurder van FC Blankenburg en zeker niet via iemand anders. Het kan zijn dat je dan gewoon nog minimaal één seizoen lid blijft van FC Blankenburg en gewoon contributie schuldig bent. Je moet dat weer een jaar contributie betalen.

Opzeggen alleen via dit e-mailadres: secretaris@fcblankenburg.nl. Vraag naar de bevestiging wanneer je die niet binnen enkele dagen na jou opzegging hebt ontvangen. Opzegging geldt alleen wanneer die is bevestigd door FC Blankenburg.

Heb je, je overgeschreven naar een andere vereniging of heb je opgezegd dan ben je pas speelgerechtigd en werkelijk overgeschreven wanneer alle openstaande bedragen aan FC Blankenburg hebt voldaan en je kleding die je in bruikleen hebt gekregen, teruggegeven hebt. Is dat niet het geval dan kan je niet voor een andere voetbalvereniging uitkomen in officiële KNVB wedstrijden.