Ontstaan FC Blankenburg

FC Blankenburg

Na de oorlog was het een puinhoop in Nederland. Het land kwam in een opbouwfase terecht. Dit had als gevolg dat de regio rondom Rotterdam ging industrialiseren. De haven werd fors uitgebreid en er kwam petrochemische industrie. Kortom in de jaren ’60 veranderde in een sneltreinvaart het nodige in onze regio.

Dit had het gevolg dat het voormalig eiland Rozenburg met daarop verschillende dorpskernen werd gecentraliseerd tot één groot dorp. In het nieuwe Rozenburg werden tuinderijen opgedoekt en woonwijken aangelegd. Woonwijken waar allerlei mensen vanuit buiten het oude Rozenburg kwamen wonen. Door de aanleg van de petrochemische industrie en de uitbreiding van de havens kwamen een hoop nieuwe banen beschikbaar. Veel van deze mensen kwamen in Rozenburg wonen. Door de enorme groei van het inwonersaantal ontstond ook de vraag naar sportverenigingen, men wilde na het werk natuurlijk wat leuks doen. 

Als gevolg van de industrie en het steeds groter wordende Rozenburg is de Algemene Sport Vereniging Indus opgericht in 1967. Zoals in het begin van dit verhaal misschien al is opgevallen is het woord industrie een beetje een rode draad in het verhaal, de naam “Indus” is een afkorting van industrie. In eerste instantie was onze vereniging niet alleen een voetbalvereniging maar een algemene sportvereniging. Onder andere de sporten handbal en gymnastiek waren vertegenwoordigd. Later is de handbal en de gymnastiek zelfstandig verder gegaan.

De naam Blankenburg is afkomstig van het dorpje Blankeburg dat niet meer bestaat. De huizen en boerderijen van het dorpje Blankenburg werden in de jaren ’60 van de vorige eeuw onteigend door Rotterdam voor de aanleg van Europoort.

FC Blankenburg speelt op sportpark Oost, net als de handbalvereniging ASV Indus en een leuk weetje is misschien wel dat de kantine van FC Blankenburg gebouwd is op een ingegraven schip. Wie kan vertellen wat de naam is van dat schip?