Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels

Huisregels en gedragsregels zijn opgesteld aan de hand van wet en regelgeving en de normen en waarden die gelden binnen de maatschappij. Ook heeft de KNVB een aantal gedragsregels en geboden opgesteld voor op en rond het veld. Daarnaast zijn binnen gemeente verordeningen uitgegeven die direct betrekking hebben op voetbalvelden en sportparken.

Met andere woorden, niet alle onderstaande regels zijn bepaalt door FC Blankenburg.

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Het glaswerk mag dus deze zones niet verlaten.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  – Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  – Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en bar vrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of bar vrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 9. Geen wapens of drugs.
 10. Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij schatting tot 25 jaar kan om je legitimatie worden gevraagd.
 11. Na elke training en wedstrijd dient er gedoucht te worden. Dit i.v.m. persoonlijke hygiëne.