Contributie

Contributie bij FC Blankenburg

Contributie is de financiële bijdrage die ieder lid van de vereniging dient te betalen voor het in stand houden van de vitaliteit van de vereniging. Van de contributiebijdrage worden de faciliteiten zoals kantine, kleedkamers, voetbalvelden, wedstrijdkleding, ballen, energiekosten en de bonden betaald. In het geval van FC Blankenburg de gemeente Rotterdam en de KNVB. De contributie is de financiële bijdrage dat voetballen bij FC Blankenburg mogelijk maakt.

De contributie is voor een heel voetbalseizoen en je ontvangt de contributiefactuur op 1 juli voor het nieuwe, aankomende voetbalseizoen. Laat de vereniging en je team niet in de steek en betaal de contributiefactuur op tijd.

De contributie bedragen zijn voor het seizoen 2019/2020 als volgt:

  • Senioren €185,-
  • Dames / Heren 7×7 €85,-
  • JO19 €110,-
  • JO17 €105,-
  • JO15 €100,-
  • JO13 €95,-
  • JO11 €90,-
  • JO9 €85,-
  • JO7 €80,-

Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de contributie. Niet betalen of niet op tijd betalen kan betekenen; Niet spelen. Bij uitblijven van de contributiebetaling zal uiteindelijk op kosten van de wanbetaler een incassoprocedure worden gestart. Dat betekent dat alle bijkomende kosten om de contributie te innen op jouw rekening komt. Een incassogemachtigde zal ingeschakeld worden. 

Het contributie bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL05RABO0356603393 t.n.v. FC Blankenburg.

Betalingsregeling
Mocht het zijn dat het voor jou niet mogelijk is om de contributiebijdrage in één keer te voldoen dan kan bij uitzondering een betalingsafspraak worden gemaakt om de contributie in termijnen te voldoen. Let wel dat de vereniging ernaar streeft de contributie voor 1 september voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen te innen.   Een verzoek tot gespreide betaling kan schriftelijk of via email: penningmeester@fcblankenburg.nl. Uw dient uw verzoek uiterlijk 31 juli 2019 in te dienen. Dat is ongeveer 30 dagen na het ontvangen van de contributiefactuur.

Jeugdsportfonds
Sporten is voor kinderen een kans om zich positief en sociaal te ontwikkelen. Komt jou gezin rond van een sociaal minimum dan bied Het Jeugdsportfonds ouders een vergoeding voor de sport van hun kinderen aan. Het Jeugdsportfonds vergoed de contributie van de sportvereniging met een maximum van € 225,00 per jaar per kind. Jouw kinderen kunnen dus gratis lid worden bij FC Blankenburg en meedoen aan trainingen, officiële voetbalwedstrijden en toernooien.

Je komt in aanmerking als jou kinderen tussen de 4 en 18 jaar zijn en je gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijk geldende minimum inkomen.

Aanvragen: Alleen een intermediair kan een aanvraag voor je doen. Deze personen zijn op een professionele manier bezig met kinderen. Een lijst van intermediairs vind je op de website www.jeugdsportfonds.nl. Wij kunnen de aanvragen niet indienen. Vraag het op de school van je kinderen of een sociaal werker/bewindvoerder.