Club van 50

 FC Blankenburg de club van 50

De club van 50 draagt de vereniging een warm hart toe en om die rede vrijwillig 50 Euro doneert. De club van 50 beslist zelf over de extra uitgave voor de vereniging. Het geld wordt besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor een kinderhoek in de kantine, een nieuw scorebord of terrasmeubels.

U kunt lid worden van de club van 50 en doneert slechts 50 euro per jaar. U kunt als persoon lid worden of het bedrijf lid maken waar u werkt of eigenaar van bent. waar u werkt lid maken.

Natuurlijk krijgt u er ook iets voor terug. Uw naar wordt vermeld op het bord in onze kantine en op de website van FC Blankenburg. U kunt gratis deelnemen aan bijeenkomst van de Club van 50. En wij zijn u  eeuwige dankbaar en roemen u tot in de eeuwigheid.

U kunt uw donatie storten op rekening:
NL05RABO0356603393 t.n.v. F.C. Blankenburg o.v.v. club van 50 + uw naam.

Het geld kan ook aan de bar betaald worden of worden gepind .

Wij hopen dat we u enthousiast gemaakt hebben om lid te worden van de club van 50 en daarmee F.C Blankenburg een warm hart toedraagt. Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de vereniging of een mail sturen naar: clubvan50@fcblankenburg.nl