Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Vincent Schellen
voorzitter@fcblankenburg.nl

Penningmeester
Ines Lopes
penningmeester@fcblankenburg.nl

Secretaris
Vacant
secretaris@fcblankenburg.nl

Wedstrijdsecretariaat
Vacant
wedstrijd@fcblankenburg.nl

Toernooicommissie
Leon Kalkman
toernooi@fcblankenburg.nl

Sponsorcommissie
Vacant
sponsoring@fcblankenburg.nl

Jeugdcommissie
Algemeen behandeld
jeugd@fcblankenburg.nl

Evenementencommissie
Vacant
evenementen@fcblankenburg.nl

Barcommissie
Brigitte Schellen
bar@fcblankenburg.nl

Contact vertrouwenspersonen KNVB
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen