Vereniging

F.C. Blankenburg

Ontstaan in 1967 als gevolg van de Industrie.
De Algemene Sport Vereniging Indus is opgericht in 1967. Na de oorlog was
het een puinhoop in Nederland. Het land kwam in een opbouwfase terecht. Dit
had als gevolg dat de regio rondom Rotterdam ging industrialiseren. De haven
werd fors uitgebreid, er kwam petrochemische industrie. Kortom in de jaren
’60 veranderde in een sneltreinvaart het nodige in onze regio. Dit had het
gevolg dat het voormalig eiland Rozenburg met daarop verschillende
dorpskernen werd gecentraliseerd tot één groot dorp. In het nieuwe Rozenburg
werden tuinderijen opgedoekt en woonwijken aangelegd. Woonwijken waar
allerlei mensen vanuit buiten het oude Rozenburg kwamen wonen. Door de
aanleg van de petrochemische industrie en de uitbreiding van de havens
kwamen een hoop nieuwe banen beschikbaar. Veel van deze mensen kwamen in
Rozenburg wonen. Door de enorme groei van het inwonersaantal ontstond ook de
vraag naar sportverenigingen, men wilde na het werk natuurlijk wat leuks
doen. De ASV Indus werd opgericht. Zoals in het begin van dit verhaal
misschien al is opgevallen is het word industrie een beetje een rode draad
in het verhaal, de naam “Indus” is een afkorting van industrie. In eerste
instantie was onze vereniging niet alleen een voetbalvereniging maar een
algemene sportvereniging. Onder andere de sporten handbal en gymnastiek
waren vertegenwoordigd. Later is de handbal en de gymnastiek zelfstandig
verder gegaan. F.C. Blankenburg speelt nog steeds op sportpark Oost, net als
de handbal!