Opzeggen

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni het daaropvolgende jaar. Indien men na 31 mei (de opzeggingsdatum is 1 maand) het lidmaatschap heeft stopgezet, dan zijn leden contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Het opzeggen kan alleen via email (secretaris@fcblankenburg.nl).

Leden waarvan hun opzegging binnengekomen is na deze periode zijn volledige contributie verschuldigd.

Uw opzegging is pas definitief indien u hiervan een bevestiging van de vereniging heeft ontvangen.