Huisregels

Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te gebruiken in de
kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank
elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Het glaswerk mag
dus deze zones niet verlaten.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
– Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de
jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
– Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel
1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”,
“meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik
van alcoholvrije drank gepromoot.
8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden
door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine
verwijderd.
9. Geen wapens of drugs.
10.Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij schatting
tot 25 jaar kan om je legitimatie worden gevraagd.
11. Na elke training en wedstrijd dient er gedoucht te worden. Dit i.v.m.
persoonlijke hygiëne.