Home

mmlogo1

Oefentoernooi 1e

Afgelopen zaterdag speelde het 1e een toernooi bij Transvalia. Helaas gingen de wedstrijden tegen FC Binnenmaas, Besiktas en Dubbeldam verloren. Het 1e weet nu wat hun staat te wachten staat en gaat dinsdag weer trainen.

Contributie

Het seizoen gaat beginnen en een aantal leden hebben de contributie nog niet voldaan. Deze was of niet te innen via de automatische incasso of de factuur is nog niet betaald. Wij verzoeken alle leden hun contributie voor 15 augustus over te maken op rekening NL05RABO0356603393 . Voor meer informatie kijk op de site onder de kop contributie. Indien de contributie niet voor 15 augustus is voldaan volgt er een herinnering. Hiervoor worden ook administratiekosten in rekening gebracht. Mocht u vragen hebben omtrent de contributie neem dan contact op met de penningmeester.

Aanmelden

(jeugd) leden zich  aanmelden bij FC Blankenburg. Er geldt een korting van 50% op de contributie voor nieuwe leden.

Opzeggen?

Alleen schriftelijk of per e-mail!

Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 31 mei 2016 op te zeggen. Dit kan per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de secretaris.

Stuur uw brief naar het volgende adres:

F.C. Blankenburg
t.a.v. de secretaris
Laan van nieuw Blankenburg 29
3181 AL Rozenburg

U kunt uw opzegging ook mailen naar secretaris@fcblankenburg.nl

Vermeld in uw brief of e-mail: naam, adres (ook postcode en woonplaats), de geboortedatum van het lid en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.

Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd.

Wie zijn/haar lidmaatschap tussentijds beëindigd, dus na 31 mei 2015, is tot aan het einde van het lopende seizoen verplicht om contributie te betalen.
TOELICHTING

Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de secretaris is doorgekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie.

Om deze reden neemt de secretaris uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk en voorzien van voldoende portokosten op bovengenoemd adres binnen komen. De afzender krijgt vervolgens een eveneens schriftelijke bevestiging van de opzegging. Deze correspondentie dient als bewijs bij eventuele misverstanden over de afwikkeling van de (nog) verschuldigde contributie. F.C. Blankenburg adviseert u dan ook de opzeggings- en bevestigingsbrief goed te bewaren.

Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met de ledenadministratie via secretaris@fcblankenburg.nl