Home

Welkom op de website

FC Blankenburg is een voetbalvereniging gehuisvest op Sportpark Oost in Rozenburg en speelt in de zondagcompetities van de KNVB. Op het sportpark is ook de handbalvereniging  ASV Indus ’67 te vinden. Naast voetballen zijn er bij FC Blankenburg ook andere activiteiten waaronder de Klaverjasclub, darten, Avondvierdaagse en het schoolvoetbaltoernooi.

FC Blankenburg grenst aan de Blankenburg tunnel die momenteel in aanbouw is en aan de andere zijde sluit het aan op de woonwijken van Rozenburg.

FC Blankenburg is een kleine maar vitale voetbalvereniging met het beste voetbalveld van Voorne-Putten. De leden zorgen toch iedere keer weer voor feest op de club en is daarom de leukste en gezelligste voetbalvereniging in het dorp waar iedereen welkom is.

News

I.V.M. het corona virus heeft de KNVB besloten om al het amateur voetbal af te lasten voor het restant van dit seizoen. Voor verdere informatie zie www.knvb.nl

Aftreden voorzitter:

Wij hebben tot onze grote spijt moeten kennis maken met het aftreden van onze voorzitter Vincent Schellen. Gedurende 6 jaar heeft Vincent getracht F.C. Blankenburg weer tot een gezonde en levendige club te brengen, wat gelukt is. Vincent heeft op 31-03-2020 zijn functie als voorzitter van de club opgezegd. Dit ten gevolge van het ontbrekende gevoel te kunnen motiveren binnen de vrijwilligers. Vincent vond het tijd dat er een nieuwe “frisse” wind binnen de club. F.C. Blankenburg wil Vincent heel erg bedanken niet alleen als voorzitter maar tevens als vriend van de club, barman en ook als voetballer voor alle jaren trouwe dienst. Namens het bestuur en leden F.C. Blankenburg.